Predikan.se


Välkommen!

Predikan.se är en källa med friskt vatten för dig som törstar efter ett rent och klart Guds ord. Här kommer du att hitta predikningar och föredrag som har Bibeln som grund. Jag kommer att arbeta med den här sidan på min fritid och än så länge är den ganska mager.

Ef 2:10  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.